Fiyat İstikrarı Komitesi Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 74)

Fiyat İstikrarı Komitesi (Kararname Numarası: 74) 30 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31527 FİYAT İSTİKRARI KOMİTESİ HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI… 

 

Tasarruf Tedbirleri ile İlgili 2021/14 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Tasarruf Tedbirleri Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 2021/14 30 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31527 Cumhurbaşkanlığından: Konu: Tasarruf Te…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4191)

Yatırımlarda Devlet Yardımları (Karar Sayısı: 4191) 29 Haziran 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31526 Karar Sayısı: 4191 Ekli “Yatırımlarda Devlet Yard…

 

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi

adaletHukuk Muhakemeleri Kanunu Bilirkişi Ücret Tarifesi 01 Ekim 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29844 Adalet Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu..

 

Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

hazine29 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29726 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: MADDE 1 – 14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’d…

 

Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

bddk10 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29649 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’d…

 

Anonim Şirketler Dikkat, Esas Sözleşmelerinizi Yenileyiniz!


Tarih:
 13/05/2013

Değerli okurlarımız, bilindiği üzere esas sözleşmeler şirketlerin anayasalarıdır ve 6103 sayılı Kanunun 22’nci maddesi uyarınca 1 Temmuz 2013 tarihine kadar şirketlerin esas sözleşmeleri 6102 sayılı Yeni TTK’ya uyumlu hale getirilecektir. Bu yazımızda anonim şirket sözleşmelerinin Yeni TTK’ya uyumu meselesi ele alınacaktır. Kanaatimce, esas sözleşmeleri Yeni TTK’ya uyumlu hale getirmek için 1 Temmuz tarihi beklenilmemelidir. 

Soru: Unvan değişikliğinde eski defter ve belgeler ile ödeme kaydedici cihaz levhası kullanılabilir mi?

Soru: Unvan değişikliğinde eski defter  ve belgeler ile ödeme kaydedici cihaz levhası kullanılabilir mi?

 

Cevap: 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Tasdike tabi defterler” başlıklı 220 nci maddesinde tasdike tabi defterler belirtilmiş, “Tasdik zamanı” başlıklı 221 inci maddesinde “Bu kanunda yazılı defterleri kullanacak olanlar, bunları aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirmeye mecburdurlar:

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark