Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (6585 Sayılı Kanun)

teraziBu Kanunun amacı; perakende işletmelerin açılış ve faaliyete geçiş işlemlerinin kolaylaştırılması, perakende ticaretin serbest piyasa ortamında…

 

Kamu İhale Tebliği (Tebliğ No:2015/1)

kamuihale1/2/2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler, 4/1/2002 tarihli ve

 

Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) Seri No:3

gumrukBu Tebliğ ile karayoluyla uluslararası taşımacılıkta gümrük kontrollerinin etkinliğinin artırılması ile güvenli taşımacılık yapılabilmesine yönelik

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2014/43)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/5)

tarim-gida-yenilogo(Tebliğ No: 2014/43)’in 20 nci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

 

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

sanayiÖlçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasından sonra aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiş

 

Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

SGK Logo2015 Yılı Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/1)

mykUlusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan…

 

Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği

gumrukBu Yönetmeliğin amacı; abonelik sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarınıdüzenlemektir.

 

Büyük Endüstriyel Kazalarla İlgili Hazırlanacak Güvenlik Raporu Tebliği

calisma_bakanligiBu Tebliğ, Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde

 

Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

saglik_bakanligi“Özel hastane bünyesinde ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulmak üzere açılacak birimin

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark