Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ

gumrukŞirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması 06 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29910 Gümrük ve Ticaret Bakanlığında..

 

6502 Sayılı Kanun Kapsamında 2017 Yılında Uygulanacak İdari Para Cezaları

gumruk6502 Sayılı Kanun 2017 Yılı İdari Para Cezaları 03/12/2016 tarihli ve 29907 sayılı Resmi Gazete’de, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu..

 

Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu ile İlgili 2016/27 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

teraziTicaretin Kolaylaştırılması Kurulu ile İlgili 2016/27 Sayılı Başbakanlık Genelgesi 03 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29907 Başbakanlıktan: Kon…

 

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5)

gumrukGümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 5) 03 Aralık 2016 Tarihli Resmi…

 

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ

gumruk6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 77 nci Maddesine Göre 2017 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ 03 Aralık..

 

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ

gumruk6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 68 inci ve Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinin 6 ncı Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların A..

 

Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/51)

tarim-gida-yenilogoKırsal Kalkınma Destekleri Tebliği 2016-51 03 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29907 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: MADDE 1 – 21/10/2…

 

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/3)

para_krediYurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetleri Tebliği No 2016-3 02 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29906 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan…

 

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No:4

maliyeb6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği Seri No 4 02 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29906   Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Ama…

 

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/4)

para_krediUluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Tebliği No 2016-4 02 Aralık 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29906 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: MA..

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark