Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

kamu-gozetim-kgkBağımsız Denetim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j)

 

Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

gumrukGümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının

 

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /35

gib2014 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı

 

Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

spkBorsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim

 

Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği

spkBu Yönetmeliğin amacı, sermaye piyasası araçlarının ve Sermaye Piyasası

 

Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği

spkBu Yönetmeliğin amacı, kıymetli madenler ile kıymetli taşların güvenilir,

 

Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği

hazineBu Tebliğin amacı, deniz araçları için işletmecilerinin veya donatanlarının yaptırmak zorunda oldukları mali sorumluluk

 

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2014/6889)

bkkEkli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması

 

6552 Sayılı Kanun (TORBA YASA) Rehber ve Broşürleri

gibRehber ve Broşürler…

 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar (BKK 2014/6842)

bkkKamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılına ait

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark