Haber Mansetleri


Taşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

cevre_sehircilikTaşınmaz Malların Sınırlandırma, Tespit ve Kontrol İşleri Hakkındaki Yönetmeliğin 17 nci maddesinin…

 

İlaçların Güvenliliği Hakkında Yönetmelik

saglik_bakanligiBu Yönetmeliğin amacı, ilaçların güvenli bir şekilde kullanımlarının sağlanması amacıyla…

 

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Yönetmelik

saglik_bakanligiBu Yönetmeliğin amacı; eczacıların görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesi, eczanelerin açılması, işletilmesi, nakli, devri ve

 

2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (BKK 2014/6091)

bkkEkli “2014 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması

 

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi

gibVeraset ve İntikal vergisi açısından yapılması gerekenler, gelir vergisi açısından yapılması gerekenler, katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi açısından yapılması gerekenler…

 

Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi

gibRehberde; mükellefiyetin tesis edilmesinden sona erdirilmesine kadar geçen süreçte var olan hakları ile yerine getirmek zorunda oldukları yükümlülükler

 

Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/20 (ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü…)

gibÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebi İçin Verilmesi Gereken Dilekçe

 

Özel Tüketim Vergisi Sirküleri/21 (ÖTV İade Taleplerine İlişkin Verilmesi Gereken Tablo)

gib2012/3792 sayılı Kararname kapsamındaki ÖTV iade taleplerine ilişkin verilmesi gereken tablo

Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

icisleriÖzel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesinin

 

Değerli Kağıtlar Kanunu Genel Tebliği (Sayı: 2014/1)

maliyebBu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark