Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/2)

ekonomi_bakanligi25 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29753 Ekonomi Bakanlığından: MADDE 1 – 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım…

 

Hayvancılık Desteklemeleri Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (No: 2016/26)

tarim-gida-yenilogo24 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29752 Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kaps..

 

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik

enerji24 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29752 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kaps..

 

Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-52.1.a)

spk23 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29751 Sermaye Piyasası Kurulundan: MADDE 1 – 9/7/2013 tarihli ve 28702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan II..

 

BKK 2016/8939 Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

bkk23 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29751 Karar Sayısı: 2016/8939 Ekli “Sürekli Görevle Yurt Dışında Bulunan Memurlara Ödenecek Aylıklara…

 

2016 Yılı Mali Tatil Uygulaması 1-20 Temmuz 2016

mm5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması,…

 

Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

bddk22 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29750 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç…

 

Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

bddk22 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29750 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 5/9/2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmî Gazete…

 

Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

bddk22 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29750 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, ban…

 

VUK 471 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No 471

gib21 Haziran 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29749 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Yetki MADDE 1 – (1) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark