Gıda İşletmelerinde Yerel, Marjinal ve Sınırlı Faaliyetlerin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

tarim-gida-yenilogo26 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29782 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, gıda işletmelerind…

 

Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

tarim-gida-yenilogo26 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29782 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de…

 

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 371)

maliyeb24 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29780 Maliye Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu…

 

Olağanüstü Hal ile İlgili 2016/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

basbakanlik_personel24 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29780 Başbakanlıktan: Konu : Olağanüstü Hal GENELGE 2016/17 Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini ve te…

 

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

calisma_bakanligi25/4/2013 tarihli ve 28628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “mühendis,” ibaresinden sonra gelmek üzere “teknik öğretmen,” ibaresi eklenmiştir.

 

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı E.2016/1285

yargitayTaraflar arasında görülen davada Erciş 1. Asliye Hııkuk Mahkemesince verilen 10/03/2015 tarih ve 2014/885-2015/137 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istenmiş olmakla, dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

KHK/667 Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Tedbirlere İlişkin Kanun Hükmünde Kararname

bkkOlağanüstü hal kapsamında bazı tedbirler alınması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 22/7/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

BKK 2016/9066 Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerinin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

bkkEkli “Olağanüstü Hal Kurulu ve Bürolarının Kuruluş ve Görevleri ile Yükümlülüklerinin Karşılığının Tespit ve Ödenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 34 üncü maddesine göre, Bakanlar’ Kurulu’nca 21/7/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Vergi Usul Kanunu Sirküleri / 83 (Beyannamelerin Verme ve Ödeme Süre Uzatımı)

maliyeb25 Temmuz 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin  ödeme sürelerinin uzatılması.

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yapılacak Ödemelerin Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

adalet22 Temmuz 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29778 Adalet Bakanlığından: MADDE 1 – 2/3/2007 tarihli ve 26450 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ceza Muhak…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark