Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat 16 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29981 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Fiyat artış oranları..

 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği 13/1-i Maddesinin Uygulanması

Bağımsız Denetim Yönetmeliği 13/1-i Uygulanması 16 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29981 T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KUR…

 

Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü ve Su Kayıplarının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik

Sulama Sistemlerinde Su Kullanımının Kontrolü 16 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29981 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kap..

 

SGK Genelgesi 2017/5 2017 Prime Esas Kazanç Alt Üst Sınırları

2017 Prime Esas Kazanç Alt Üst Sınırları T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 24010506/031/90 Tarih: 31 /1/2…

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 11)

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No: 11 15 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29980 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1…

 

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğ (No: 2017/2)

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Tebliğ 2017/2 15 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29980 Kültür ve Turizm Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu T…

 

Araştırma Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

AR-GE ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 14 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29979 Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Maliye Bakanlığ…

 

Bağımsız Denetim Yönetmeliği 13/1-i Maddesinin Uygulanması

Bağımsız Denetim Yönetmeliği 13/1-i Uygulanması T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU KURUL KARARI Karar No : 75935942-050.01.04…

 

VUK 478 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 478

VUK 478  11 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29976 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 1. Amaç ve Kapsam 4/1/1961 tarihli ve 213 sa…

 

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:12)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Seri No:12 11 Şubat 2017 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29976 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 3…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark