Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 64)

maliyeb2015 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri

 

Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği

kalkinma_bakanligiBu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev ve sorumlulukları ile çalışma usul

 

Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

mebMillî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinin

 

 

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ulastirmaTehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin

 

Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/2)

para_krediTürk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve

 

İşyeri Bildirgesinin e-Sigorta Kanalıyla Gönderilmesine İlişkin SGK Duyurusu

SGK Logoİşveren işlemlerinin kolaylaştırılması ve işlemlerin elektronik ortama taşınması amacıyla halen kağıt ortamında verilmekte olan işyeri bildirgeleri…

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 21/8/2014 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – [01/26] Sayılı Kararı

kamu-gozetim-kgkEkli listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında…

 

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 13)

maliyebBu Tebliğin amacı, şüpheli işlem bildirimine ilişkin usul ve esasları

 

 

4/c Sigortalılarının Hizmet Birleştirmeleri Hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Duyuru (Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü)

SGK Logo5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5434 sayılı Kanuna ilişkin geçiş hükümleri

 

Finansal Tüketicilerden Faiz Dışında Alınacak Ücret, Komisyon ve Masraflara İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı

bddkYönetmelik ile finansal tüketicilere sunulan hizmetler karşılığı bankalarca tahsil edilen ücret, komisyon ve masraflara ilişkin usul ve esaslar çerçevesinde…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark