Bağımsız Denetçilik Sınavı İlanı

kamu-gozetim-kgkBağımsız Denetçilik Sınavına müracaatlar 8 Temmuz 2015 tarihinde başlayıp 22 Temmuz 2015 tarihinde

 

Beşerî Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik

saglik_bakanligiBu Yönetmeliğin amacı, ürünlerin tanıtım faaliyetlerinde uyulması gerekli kuralları belirlemektir.

 

SGK Duyurusu (Prim ve Diğer Ödemelerin Süre Uzatımı Hk.)

SGK Logo…son ödeme günü 30 Haziran 2015 tarihi olan prim ve diğer tüm alacakların tahsilat işlemleri

 

5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılanların Hizmet Bilgilerinin Elektronik Ortama Aktarılması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

SGK Logo5510 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının…

 

13/6/2006 Tarihli ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu Maddesinin Birinci Fıkrasının (ı) Bendinde Yer Alan Oranın Farklılaştırılması Hakkında Karar (BKK 2015/7910)

bkk5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin birinci

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

gumrukGümrük Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (c), (ç) ve (h) bentleri ile yedinci fıkrasında

 

Tahsilat İç Genelgesi (Seri No:2015/4)

gibTüzel Kişiliği Kaldırılan İl Özel İdarelerinin Gelirlerine İlişkin Tahsilat İç Genelgesi

 

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik

calisma_bakanligiBu Yönetmeliğin amacı; ondan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerin de, iş sağlığı ve

 

Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yeri Hakkında Yönetmelik

ulastirmaBu Yönetmeliğin amacı, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve ilgili mevzuatı gereği iç sularda

 

Özel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

kulturbÖzel Müzeler ve Denetimleri Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark