Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği

gumrukBu Yönetmeliğin amacı, tüketici kredisi sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

mmYönetmeliğin adı “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirlerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

 

Anayasa Mahkemesi Kararları (21 Mayıs 2015 Tarihli ve 29362 Sayılı Resmi Gazete)

anayasa6491, 5411, 6100, 4817, 213 ve 5502 Sayılı Kanunlar Hk.

 

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 44

kamu-gozetim-kgkBu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kuralların yürürlüğe konulmasıdır.

 

Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2015/7696)

bkkEkli “Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in

 

Orman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

cevreVeOrmanOrman Kanununun 17/3 ve 18 inci Maddelerinin Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin

 

Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

mmYönetmeliğinin adında yer alan “Serbest Muhasebecilik…

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

mmYönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan

 

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

sanayiÖlçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin 2 nci maddesi değiştirilmiştir.

 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

icisleriKarayolları Trafik Yönetmeliğinin 79 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark