SGK Genelgesi 2015/22 (6645 Sayılı Kanunda Yer Alan Kısa Vadeli Sigorta Uygulamaları)

SGK Logo6645 sayılı Kanunla 6331 ve 5510 sayılı Kanunda yapılan düzenleme sonucunda kısa vadeli sigorta kolları uygulamalarında

 

Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçların Faillerinin Yakalanmasına Yardımcı Olanlara Verilecek Ödül Hakkında Yönetmelik

icisleri3713 sayılı Kanun kapsamına giren suç faillerinin yakalanmasına yardımcı olanlara veya yerlerini yahut

 

 

Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/5)

tcmbZorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’in 6 ncı maddesinin

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:456)

maliyebVergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evraka ilişkin tebligatın elektronik ortamda yapılmasının sağlanması

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2015/8050)

bkkEkli “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe

 

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

maliyebVergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının

 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2015/8)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2015/37)

tarim-gida-yenilogo“Sözleşmeli besicilik kapsamında alınacak hayvanlarda

 

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:66) (2016 Yılı Bina İnşaat m2 Birim Maliyetleri)

maliyeb2016 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri,

 

Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik

gumrukBu Yönetmeliğin amacı, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların elektronik ticaret işlemlerinin yapıldığı ağ üzerinde bulundurmakla

 

Sigorta Eksperleri AtamaYönetmeliği

hazineBu Yönetmeliğin amacı, sigorta eksperliği faaliyetinin sigortacılık sektörüne olan güveni artırıcı biçimde sürdürülmesini ve

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark