Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 292

gib05 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29703 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Giriş MADDE 1 – (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 s.

 

2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar (BKK 2016/8791)

bkk05 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29703 Bakanlar Kurulu Kararı: 2016/8791 Karar İçin Tıklayınız

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2016/8705)

bkk05 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29703 Bakanlar Kurulu Kararı: 2016/8705 Karar İçin Tıklayınız

 

Tarım Sigortaları Havuzuna Devlet Tarafından Taahhüt Edilecek Hasar Fazlası Desteğine İlişkin Karar (BKK 2016/8729)

bkk05 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29703 Bakanlar Kurulu Kararı: 2016/8729 Karar İçin Tıklayınız

 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından Belgeli Konaklama ve Deniz Turizmi Tesislerinin İhracatçı Sayılması İçin Sağlamaları Gereken Döviz Miktarına İlişkin Karar (BKK 2016/8706)

bkk05 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29703 Bakanlar Kurulu Kararı: 2016/8706 Karar İçin Tıklayınız

 

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 1)

gib04 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29702 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmî Gaz…

 

Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

ulastirma04 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29702 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: MADDE 1 – 11/6/2009 tarihli ve 27255 sayılı Resmî Ga…

 

 

Hususi Ormanlar ve Hükmi Şahsiyeti Haiz Amme Müesseselerine Ait Ormanlar Yönetmeliği

orman-genel-mud04 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29702 Orman Genel Müdürlüğünden: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetm…

 

Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

gumruk03 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29701 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 20/4/2012 tarihli ve 28270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan..

 

Bazı Tüketici Ürünlerinde Uygunluk Denetimi Tebliği

gumruk03 Mayıs 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29701 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ekte belirtilen tüketici ürünler…

 

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark