Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

aile_bakanligiBu Yönetmelik, yoksulluk içinde olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve hayatını sürdürmekte güçlük çeken çocuk ve gençlerin…

 

Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

gumrukTebliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan

 

Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

gumrukTebliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan “iki” ibaresi

 

Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

gumrukYönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Şirketler ve

 

Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar (BKK 2015/7331)

bkkKredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması

 

Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

hazineYönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

hazineYönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

 

Araştırma Geliştirme Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Yönetmelik

ulastirmaBu Yönetmeliğin amacı; elektronik haberleşme, havacılık ve uzay teknolojileri ile ilgili alanlarda yerli tasarım ve üretime yönelik araştırma

 

Zorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

hazineZorunlu Sigorta Takibine İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

27 Şubat 2015 Tarihli ve 29280 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Sermaye Piyasası Kuruluna Ait Yönetmelik ve Tebliğler

spkPay teklifi, Pay tebliği, yatırımcı tazmin merkezi yönetmeliği,…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark