4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2015 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (No: 2015/1)

rekabet_kurumu2015 yılı İdari Para Cezaları…

 

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2014/9)

ekonomi_bakanligiDahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

SGK Genelgesi 2014/32

SGK LogoBu Genelge ile 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır.

 

SGK Genelgesi 2014/31

SGK LogoBüyükşehir belediyeleri ve belediyelerin Kurumumuza olan borçlarının takip ve tahsilinde yürütülecek işlemler ile 5393 sayılı Belediye Kanununun

 

Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

tcmbBankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2014/9)

mykBu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan iki meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

 

12 Aralık 2014 Tarihli ve 29203 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Anayasa Mahkemesi Kararları

anayasa6098, 6100 ve 4458 sayılı kanunlar hk…

 

Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2014/3)

para_krediBu Tebliğin amacı, Türkiye’de sınai ve ticari veya ticari faaliyet gösteren şirketler ile İşbirliği Kuruluşları üyelerinin yurt dışında

 

Bazı Kanunlarda Yer Alan 2015 Yılı İdari Para Cezaları

terazi6446, 5307, 5015 ve 6446 sayılı kanunlarda yer alan 2015 yılı idari para cezaları…

 

Bazı Alacakların 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Yeniden Yapılandırılmasına Dair Tebliğ (Seri No:2)

maliyeb6552 Sayılı Kanunun 73 üncü maddesinde yer alan başvuru süresi ve ilk taksit ödeme süreleri…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark