Haber Mansetleri


5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/31 (Yeniden Değerleme Oranı)

gibGeçici Vergi Donemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

 

Özel Hususlar-Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi (BDS 805) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 36)

kamu-gozetim-kgkBu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Özel Hususlar-Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki…

 

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği

hazineBu Yönetmeliğin amacı, sigorta acenteliği faaliyetlerinin sigortacılık sektörüne olan güveni artırıcı biçimde sürdürülmesini ve

 

Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler (BDS 810) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No: 37

kamu-gozetim-kgkBu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler

 

Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

calisma_bakanligiAsgari Ücret Yönetmeliğinin 4 üncümaddesinin birinci fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 34)

maliyebTevkifat uygulamasının kapsamı ve niteliği, tevkifat uygulamasında verginin beyanı, tevkifata tabi tutulan ÖTV’nin indirimi…

Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelik (2014/6217

bkkEkli “Hazine Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Borç Üstlenimi Hakkında Yönetmelik

 

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükler Rehberi

gibRehberde, gelir vergisinin konusu ve unsurları, gayrimenkul alım-satım işlerinde ‘ticari kazanç – değer artış kazancı’ ayrımı, gayrimenkul olarak tanımlanan mal ve hakların neler olduğu

 

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

calisma_bakanligiİş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkinİşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin ekinde yer alan ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği

SGK LogoBu Yönetmeliğin amacı, genel sağlık sigortası tescil, prim ve müstehaklık işlemlerine ilişkin usul ve esasları

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark