Rekabet İhlallerine İlişkin Başvuru Usulüne Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2012/2)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/4)

rekabet_kurumu13 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 29623 Rekabet Kurumundan: MADDE 1 – 23/8/2012 tarihli ve 28390 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rekabet İhl…

 

 

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2016/3)

rekabet_kurumu13 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 29623 Rekabet Kurumundan: MADDE 1 – 7/10/2010 tarihli ve 27722 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rekabet Kur…

 

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

gumruk13 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 29623 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de…

 

Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2016/1)

myk12 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı : 29622 (Mükerrer) Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin…

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 469)

maliyeb12 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29622 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: MADDE 1 – 24/12/2015 tarihli ve 29572 sayılı Resmî Ga…

 

Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

tr_iskur12 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29622 Türkiye İş Kurumundan: MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşg…

 

Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 05/02/2016 Tarihli ve 2016/1 Sayılı Kararı

para_kredi12 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29622 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tarih: 05/02/2016 Karar No: 2016/1 Konu: Tarımsal Ürünlerde İhra…

 

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Karar (BKK 2016/8508)

bkk12 Şubat 2016 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 29622 Karar Sayısı: 2016/8508 Ekli “Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağla..

 

SGK Genelgesi 2016/4 Asgari Ücret Desteği (100 TL Teşvik)

SGK LogoT.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Tarih: 10.02.2016 Sayı: 87838906-78 Konu: Asgari Ücret Desteği GENELGE 2016-4 6661 Sayılı Bazı Kanunlarda Değiş…

 

Tasarim & Sistem : Alomaliye & AbaciPark